Serverless - Thuê ngoài quản trị viên datacenter

11/03/2023
Cover image for the blog Serverless - Thuê ngoài quản trị viên datacenter

Tóm tắt thông tin chi tiết

Điện toán không có máy chủ, một phần mở rộng của điện toán đám mây, giúp các nhà phát triển không phải quản lý cơ sở hạ tầng vật lý, ủy quyền quản lý máy chủ cho các nhà cung cấp bên thứ ba. Mô hình này, được mô phỏng bằng Chức năng như một dịch vụ (FaaS), kích hoạt mã để phản hồi các sự kiện, thanh toán theo yêu cầu, do đó tối ưu hóa chi phí khi thanh toán phù hợp với thời gian tính toán được sử dụng. Bên cạnh hiệu quả về chi phí, điện toán không máy chủ còn tăng tốc quá trình triển khai và có khả năng mở rộng, phục vụ cho các quy mô công ty và khả năng CNTT khác nhau. Trong tương lai, điện toán không máy chủ có thể phát triển với sự tích hợp AI để tối ưu hóa việc sử dụng, thúc đẩy hợp tác với các công ty an ninh mạng và có khả năng định hình lại hoạt động đào tạo nhà phát triển phần mềm, tập trung nhiều hơn vào các dự án mã hóa phức tạp thay vì quản lý máy chủ.

Bối cảnh điện toán không có máy chủ

Điện toán không có máy chủ dựa vào các nhà cung cấp bên thứ ba để quản lý máy chủ. Nhà cung cấp đám mây chỉ phân bổ động các tài nguyên máy tính và bộ nhớ khi cần thiết để thực thi một đoạn mã nhất định, sau đó tính phí cho những đoạn mã đó của người dùng. Phương pháp này giúp việc phát triển phần mềm dễ dàng hơn, nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn vì các công ty chỉ phải trả tiền cho thời gian sử dụng máy tính của họ. Các nhà phát triển không còn phải lo lắng về việc quản lý và vá lỗi máy chủ hay xử lý hệ điều hành. Một số sản phẩm và dịch vụ thuộc loại điện toán không có máy chủ nhưng phổ biến nhất là Function-as-a-Service (FaaS), nơi các nhà phát triển viết mã được thực thi để phản hồi các sự kiện, chẳng hạn như một bản cập nhật khẩn cấp.

Các dịch vụ dựa trên chức năng được tính phí theo yêu cầu, nghĩa là mã chỉ được gọi khi có yêu cầu. Thay vì trả một khoản phí cố định hàng tháng để duy trì máy chủ thực hoặc ảo, nhà cung cấp FaaS tính phí dựa trên lượng thời gian tính toán mà chức năng sử dụng. Các chức năng này có thể được liên kết với nhau để tạo thành một quy trình xử lý hoặc được sử dụng như một phần chức năng của ứng dụng lớn hơn bằng cách tương tác với mã khác đang chạy trong vùng chứa hoặc trên các máy chủ truyền thống. Ngoài các container, điện toán không có máy chủ thường được sử dụng với Kubernetes (một hệ thống nguồn mở để tự động hóa triển khai). Một số nhà cung cấp dịch vụ không có máy chủ nổi tiếng hơn là Lambda của Amazon, Azure Functions và Google Cloud Function

Tác động gián đoạn

Một trong những lợi ích lớn nhất của điện toán không có máy chủ là tính dễ sử dụng. Các nhà phát triển chỉ cần viết mã và triển khai nó mà không cần lo lắng về máy chủ hay quản lý. Ví dụ: một công ty có một ứng dụng không hoạt động trong phần lớn thời gian nhưng phải xử lý nhiều yêu cầu sự kiện trong các tình huống cụ thể. Một số ứng dụng cũng xử lý dữ liệu được cung cấp bởi các thiết bị Internet of Things (IoT) có khả năng truy cập Internet thất thường hoặc bị hạn chế. Trong cả hai điều kiện, các phương pháp thông thường sẽ yêu cầu một máy chủ lớn để quản lý hiệu suất cao nhất—nhưng máy chủ này hầu như không được sử dụng. Với kiến ​​trúc không có máy chủ, các công ty sẽ chỉ trả tiền cho những tài nguyên thực tế được sử dụng. Phương pháp này tự động mở rộng quy mô, giúp dịch vụ trở nên tiết kiệm cho các công ty thuộc mọi quy mô và khả năng CNTT.

Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với điện toán không có máy chủ. Một là việc gỡ lỗi mã có thể khó khăn vì khó theo dõi lỗi. Một điều nữa là các công ty phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba, điều này có thể gây rủi ro nếu các nhà cung cấp đó gặp phải thời gian ngừng hoạt động hoặc bị tấn công. Ngoài ra, hầu hết các nhà cung cấp FaaS sẽ chỉ cho phép mã thực thi trong vài phút, khiến dịch vụ này không phù hợp cho các tác vụ dài hạn. Tuy nhiên, điện toán không có máy chủ vẫn là một sự phát triển đầy hứa hẹn trong công nghệ đám mây. Một số nhà cung cấp như Amazon Web Services (AWS) thậm chí còn cho phép các công ty chạy mã ngoại tuyến nếu họ không muốn tận dụng cơ sở hạ tầng serverless cho các dự án cụ thể.

**Ý nghĩa rộng hơn của điện toán không có máy chủ có thể bao gồm: **

  • Các nhà cung cấp serverless tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào FaaS để tối ưu hóa việc sử dụng trong khi vẫn giữ chi phí ở mức thấp cho các công ty. Chiến lược này có thể thu hút nhiều cơ hội kinh doanh hơn.
  • Các nhà sản xuất bộ vi xử lý bắt kịp nhu cầu điện toán của cơ sở hạ tầng không có máy chủ bằng cách phát triển bộ xử lý nhanh hơn.
  • Các công ty an ninh mạng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ không có máy chủ để tạo ra các giải pháp dành riêng cho các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng mạng.
  • Các nhà phát triển phần mềm trong tương lai không còn cần phải đào tạo và hiểu rõ về quản lý máy chủ, điều này có thể giải phóng thời gian của họ cho các dự án mã hóa phức tạp hơn.
  • Việc triển khai và cập nhật phần mềm trở nên nhanh hơn và các quy trình liên quan được đơn giản hóa.

Các câu hỏi mở

  • Nếu bạn là nhà phát triển, bạn đã thử tính toán serverless chưa? Nếu có, nó đã thay đổi cách bạn làm việc như thế nào?
  • Những lợi ích tiềm năng khác của việc có thể tập trung vào mã hóa thay vì cơ sở hạ tầng là gì?
sponsored by ✨RNDC.