Đa dạng hóa mua sắm: Kinh doanh hòa nhập

10/10/2023
Cover image for the blog Đa dạng hóa mua sắm: Kinh doanh hòa nhập

Đa dạng hóa mua sắm: Kinh doanh hòa nhập Văn bản tiêu đề phụ Sự đa dạng của nhà cung cấp không chỉ bảo vệ doanh nghiệp khỏi sự gián đoạn mà còn góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương. tác giả: tên tác giả Tầm nhìn lượng tử Ngày 1 tháng 2023 năm XNUMX Thông tin chi tiết nổi bật Trong nỗ lực hướng tới tính toàn diện, các doanh nghiệp đang mở rộng cơ sở nhà cung cấp của họ một cách có ý thức để phản ánh các giá trị của công ty, điều làm phong phú thêm xã hội và củng cố kết quả tài chính. Việc áp dụng các chương trình đa dạng nhà cung cấp đã chứng minh giá trị của nó như một tài sản kinh doanh chiến lược, tạo điều kiện thu được lợi tức đầu tư đáng kể và củng cố khả năng phục hồi trong các ngành có chuỗi cung ứng phức tạp. Khi xu hướng này lan rộng, nó có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, kích thích đổi mới và tác động đến chính sách công.

Bối cảnh đa dạng hóa mua sắm Các doanh nghiệp đang tích cực đa dạng hóa các nhà cung cấp của họ để phản ánh các giá trị của công ty, tác động đến tính toàn diện xã hội và hiệu quả tài chính. Dữ liệu từ báo cáo năm 2022 của Supplier.io cho thấy 81% phù hợp với tính toàn diện của công ty thúc đẩy sự đa dạng trong mua sắm, đặc biệt là từ các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thiểu số, phụ nữ, cựu chiến binh, cá nhân LGBTQ+ và những người khuyết tật. Nền tảng của họ hỗ trợ xác định và chứng nhận các nhà cung cấp đa dạng, giải quyết một rào cản đáng kể trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Sáng kiến ​​đa dạng nhà cung cấp hỗ trợ việc đưa vào các nhóm trước đây bị bỏ qua. Các công ty nổi tiếng như Coca-Cola, UPS, Delta Airlines và IBM đang tận dụng sự đa dạng của nhà cung cấp vì lợi ích tài chính và tác động xã hội, đánh dấu đây là một phương pháp mua sắm hiệu quả và bền vững giúp tăng cường khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Thay vì chỉ đơn thuần là một nỗ lực về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR), các chương trình này ngày càng được coi là nhu cầu kinh doanh cần thiết và là nguồn lợi thế cạnh tranh.

Đa dạng hóa mang lại lợi nhuận; Nghiên cứu năm 2019 của Tập đoàn Hackett tiết lộ rằng các công ty cam kết thực hiện các chương trình đa dạng nhà cung cấp mang lại lợi tức đầu tư cao hơn 133% và giảm 20% chi phí hoạt động mua hàng. Công nghệ tìm nguồn cung ứng hiện đại hóa, theo khảo sát của phần mềm mua sắm Ivalua, giúp tăng 76% mối quan hệ hiệu quả với nhà cung cấp và được coi là quan trọng gấp bốn lần so với số lượng nhân viên ngày càng tăng. Các nền tảng như MSDUK và DeepStream của Nvidia hỗ trợ mở rộng sự đa dạng của nhà cung cấp, trao quyền cho hàng nghìn doanh nghiệp thuộc sở hữu thiểu số và tận dụng AI để thu mua tự động.

Tác động gián đoạn Các nhà cung cấp đa dạng có thể đạt được các cơ hội tăng trưởng đáng kể. Các nhóm bị loại trừ theo truyền thống sẽ có cơ hội tương tác với các công ty lớn hơn, điều này có thể dẫn đến việc xây dựng năng lực, nâng cao kỹ năng kỹ thuật và cải thiện sự nhạy bén trong kinh doanh. Nó tạo ra hiệu ứng nhỏ giọt khi các doanh nghiệp này, đặc biệt là những doanh nghiệp trong các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ, kích hoạt tăng trưởng kinh tế địa phương.

Hơn nữa, cơ sở nhà cung cấp đa dạng mang đến nhiều quan điểm, nền tảng và ý tưởng độc đáo có thể thúc đẩy sự sáng tạo và thúc đẩy đổi mới. Khi các công ty hợp tác với các nhà cung cấp từ những nền tảng này, họ có thể phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh và quan trọng hơn là thị trường. Sự thay đổi trong nhận thức này có thể dẫn đến một nền văn hóa kinh doanh dễ chấp nhận hơn, trong đó sự đa dạng không chỉ được tôn trọng mà còn được tìm kiếm một cách tích cực.

Xét về các ngành cụ thể, những ngành có chuỗi cung ứng phức tạp như sản xuất, hậu cần và CNTT có thể gặt hái những lợi ích đáng kể. Với nhiều nhà cung cấp đa dạng, các ngành này có thể giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Bằng cách phân cấp hoạt động mua sắm của họ từ một số ít tập trung thành một nhóm nhà cung cấp đa dạng hơn, họ có thể xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn, có thể phục hồi sau các cú sốc khác nhau, chẳng hạn như bất ổn địa chính trị hoặc thiên tai.

Cuối cùng, khi sự đa dạng của nhà cung cấp ngày càng trở nên quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, các chính phủ có thể phản ứng bằng cách xây dựng các chính sách bảo vệ và thúc đẩy chiến lược này. Ví dụ, các ưu đãi về thuế có thể được cung cấp cho các công ty tham gia đáng kể với các nhà cung cấp đa dạng, trong khi các hiệp định thương mại có thể bắt đầu đưa ra các điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các nhà cung cấp đó.

Ý nghĩa của việc đa dạng hóa đấu thầu Ý nghĩa rộng hơn của đa dạng hóa đấu thầu có thể bao gồm:

Tăng cường giáo dục và đào tạo kỹ năng cho các cộng đồng kém may mắn nhằm cải thiện chất lượng lao động ở những khu vực này. Các công ty ưu tiên các nhà cung cấp có thực hành bền vững, dẫn đến giảm lượng khí thải carbon và góp phần vào các nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu. Các chương trình đa dạng của nhà cung cấp thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là trong các xã hội mà phụ nữ thường ít được đại diện trong kinh doanh. Nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có thể dẫn đến tăng cường bình đẳng giới. Hòa nhập kỹ thuật số vì các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô sẽ cần phải thích ứng với các công nghệ mới để tham gia vào các chương trình này, giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, đặc biệt là ở các khu vực đang phát triển. Phân phối lại thu nhập làm giảm bất bình đẳng giàu nghèo và tạo ra một nền kinh tế cân bằng hơn. Hồi sinh đô thị khi các nhà cung cấp đa dạng phát triển mạnh ở các thành phố, thu hút nhiều người hơn đến các khu vực này và thay đổi mô hình nhân khẩu học. Trao đổi văn hóa và đồng cảm khi các công ty trên toàn thế giới tham gia với các nhà cung cấp từ các nền tảng văn hóa và địa lý đa dạng. Các công ty cung cấp giải pháp mua sắm và nhà cung cấp, bao gồm duy trì cơ sở dữ liệu rộng lớn về các nhà cung cấp toàn cầu. Các câu hỏi cần xem xét Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp, bạn đang đa dạng hóa các nhà cung cấp của mình như thế nào? Những lợi ích khác của việc có các nhà cung cấp và chiến lược thu mua đa dạng là gì? Tham khảo thông tin chi tiết Các liên kết phổ biến và liên kết thể chế sau đây đã được tham chiếu cho thông tin chi tiết này:

Phòng Net Đa dạng nhà cung cấp là gì? Tại sao doanh nghiệp của bạn cần nó | Xuất bản ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX Giám Đốc Chuỗi Cung Ứng Và Nhu Cầu Tại sao Đa dạng hóa Nhà cung cấp là một Giải pháp | Xuất bản ngày 16 tháng 2023 năm XNUMX Ở ĐÓ. Deepstream, mua sắm bền vững và sức mạnh của AI | Xuất bản ngày 25 tháng 2022 năm XNUMX

sponsored by ✨RNDC.